Điều khoản nhà tuyển dụng khi tham gia hoạt động trên Huntpro


Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của Huntpro.vn. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web Huntpro.vn của chúng tôi, bạn đã đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN LỰC X HUNTER Mã số thuế 0108594253 (gọi chung là “HUNTPRO”) cung cấp thông tin và phương thức để các Cộng tác viên (CTV) giới thiệu ứng viên cho doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng (Nhà tuyển dụng), nhưng không và cũng không có ý định cung cấp các dịch vụ tuyển dụng dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách là người điều khiển các cá nhân hay tổ chức tuyển dụng.

Huntpro thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện, bảo lưu quyền điều chỉnh Hợp đồng này hoặc các chính sách của Huntpro liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Huntpro cho là phù hợp. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi các Điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi đăng các Điều khoản đã sửa đổi đó (được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản này) hoặc khi bạn chấp nhận nếu chúng tôi yêu cầu bạn xác nhận qua email các Điều khoản đã sửa đổi (chẳng hạn như nút xác nhận hoặc đồng ý).  

1. Điều khoản chung

1.1. Quy trình xác nhận/ hủy dịch vụ

a. Quy trình xác nhận Đơn hàng

Huntpro chỉ xác nhận lệnh yêu cầu dịch vụ của Nhà tuyển dụng, khi Nhà tuyển dụng bấm “Đăng tin” với các thông tin về dịch vụ mong muốn được điền đầy đủ

Nhà tuyển dụng bấm chọn trạng thái “Hồ sơ đạt” (trên web) thì đơn hàng đã được xác nhận và ứng viên đó thuộc về Huntpro và người giới thiệu.

Khi Nhà tuyển dụng bấm chọn trạng thái “Đã đi làm” thì đơn hàng được tính là “Dùng thử” trong 7 ngày đầu tiên, không tính phí.

b. Quy trình xác nhận mua dịch vụ thành công

Khi Nhà tuyển dụng bấm chọn trạng thái “Hoàn thành 7 ngày” thì chính thức được tính là “mua dịch vụ thành công” đồng thời áp dụng chế độ bảo hành

Chế độ bảo hành áp dụng cho toàn bộ Ứng viên nhà tuyển dụng bấm chọn trạng thái “hoàn thành 7 ngày”. Trong trường hợp nhà tuyển dụng bấm chọn trạng thái “Bảo hành” áp dụng chế độ bảo hành theo quy trình bảo hành.

c. Quy trình xác nhận đơn hàng hoàn thành

Khi Nhà tuyển dụng bấm chọn trạng thái “Hoàn thành” thì Ứng viên chính thức được tính là Ứng viên hoàn thành

d. Quy trình hủy đơn hàng

Khi Nhà tuyển dụng bấm chọn trạng thái “Không đạt 7 ngày” thì Ứng viên không được tính là “mua dịch vụ thành công” và nhà tuyển dụng không phải tiến hành quy trình thanh toán

Khi không có Ứng viên thay thế bảo hành sau thời hạn tối đa 60 ngày kể từ khi nhà tuyển dụng bấm chọn trạng thái “Bảo hành” và được admin xác thực thì đơn hàng không được tính là “hoàn thành” đồng thời nhà tuyển dụng được hoàn 50% chi phí của Ứng viên vào hệ thống. Chi phí này được bảo lưu cho đợt tiếp theo hoặc được rút về tài khoản ngân hàng.

1.2. Quy trình bảo hành

a. Điều kiện bảo hành

Ứng viên còn thời hạn bảo hành và được Huntpro xác nhận

Ứng viên phải có trạng thái “Bảo hành"

Huntpro đã nhận được thanh toán đầy đủ từ phía nhà tuyển dụng.

Huntpro không áp dụng bảo hành Ứng viên trong trường hợp ứng viên bị giảm biên chế vì Nhà tuyển dụng loại bỏ vị trí cần tuyển, sắp xếp lại công ty, tiếp quản, hoặc thay đổi trách nhiệm thực tế. Huntpro không chịu trách nhiệm về các thông tin không chính xác, không đầy đủ, hoặc không đúng do Nhà tuyển dụng

b. Nội dung bảo hành

Chế độ bảo hành cung cấp 01 (một) Ứng viên khác thay thế, duy nhất, không tính phí trong thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành đối với Ứng viên là thời gian (số ngày dương lịch) được quy định trong tin tuyển dụng được duyệt. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày Ứng viên được nhà tuyển dụng bấm chọn trạng thái “Đã đi làm”

Ứng viên thay thế có trạng thái “Hoàn thành 7 ngày” kế tiếp cùng tin được tính là Ứng viên thay thế thành công. (Không tính các đơn đang trong quá trình xử lý)

Huntpro khuyến cáo Nhà tuyển dụng cần kiểm tra các thông tin bảo hành khi tạo yêu cầu tuyển dụng. Huntpro không chịu trách nhiệm bảo hành ngoài tin tuyển dụng đã có

Nhà tuyển dụng có quyền khiếu nại, khiếu kiện Huntpro trong trường hợp Huntpro từ chối bảo hành Ứng viên khi đang còn trong thời hạn bảo hành theo tin tuyển dụng nhà tuyển dụng đã tạo khi đăng yêu cầu tuyển dụng và đã được Huntpro xác nhận

Ghi chú: Tất cả các trạng thái cần được nhà tuyển dụng cập nhật trong 24 - 48h

2. Bảo mật thông tin

Bạn đồng ý và cho phép Huntpro sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các Mục đích và theo phương thức như được xác định dưới đây.

Vì mục đích của Hợp đồng này, ''Thông tin Cá nhân'' có nghĩa là thông tin về bạn mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, các thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, giới tính, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về bạn mà bạn đã cung cấp cho Huntpro trong các mẫu đơn đăng ký, đơn đề nghị hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Huntpro tại từng thời điểm.

Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của bạn là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho Huntpro Thông tin Cá nhân của bạn, yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn có thể không hoàn tất và Huntpro sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các Mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Huntpro không thể cho phép bạn sử dụng Dịch vụ.

Huntpro có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho việc kinh doanh và các hoạt động của Huntpro, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây (“Mục đích”):

Để thực hiện các nghĩa vụ của Huntpro đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với bạn;Để cung cấp cho bạn Dịch vụ theo Các Điều khoản này; Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn theo Các Điều khoản này;Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Các Điều khoản này; Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Các Điều khoản này; Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ việc kiểm tra nào có thể được yêu cầu theo Các Điều khoản này; Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ bạn; Để trao đổi với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây; Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu; Để Huntpro thực hiện các nghĩa vụ của Huntpro theo pháp luật;Để gửi cho bạn các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Huntpro, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ của Huntpro; Để thông báo và mời bạn tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Huntpro, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức của Huntpro; Nếu bạn không đồng ý cho Huntpro sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Huntpro qua địa chỉ thư điện tử hi@huntpro.vn.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu bạn muốn hủy bỏ tài khoản của bạn, xin vui lòng cập nhật thông tin của bạn trên hệ thống. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn

3.1 Quyền và trách nhiệm của Nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website.

Nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin doanh nghiệp mà bạn cung cấp cho chúng tôi. 

Nhà tuyển dụng cam kết chính xác về cơ chế, chính sách lương, giờ làm, đầu mục công việc,… đối với ứng viên vào làm việc. Nếu trong quá trình làm việc Nhà tuyển dụng không thực hiện sự cam kết đối với ứng viên về thông tin như đã nêu trên. Huntpro có quyền hủy hợp đồng để bảo vệ ứng viên và Người giới thiệu.

Nhà tuyển dụng lựa chọn ứng viên nào do Huntpro giới thiệu vào làm việc tại công ty hoặc đơn vị nào có liên quan về mặt pháp nhân dưới bất kỳ hình thức nào trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày Huntpro chuyển hồ sơ và được duyệt đạt, thì hồ sơ này được tính cho Huntpro và người giới thiệu. Nhà tuyển dụng phải thanh toán cho HUntpro phí dịch vụ tư vấn tuyển dụng

Nhà tuyển dụng phải tuyệt đối giữ bí mật thông tin trong hồ sơ ứng viên do Huntpro chuyển đến. Không được sử dụng hồ sơ của ứng viên để cung cấp, trao đổi và mua bán hồ sơ cho các cơ quan, tổ chức nơi ứng viên đang làm việc hoặc Bên thứ 3 khác trong và sau thời gian tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng thanh toán cho Huntpro phí dịch vụ tư vấn tuyển dụng đầy đủ và đúng hạn theo quy định. Nếu quá thời hạn thanh toán, Nhà tuyển dụng phải chịu lãi suất trả chậm trên số tiền phạt theo mức lãi suất quá hạn của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tại thời điểm đó.

Nhà tuyển dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

  • Đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.
  • Đăng tài liệu theo cách thức có thể xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm đến sự bảo mật, danh tiếng, hoặc quyền cá nhân của người khác
  • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập hay nội dung, dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại trang web Huntpro.vn.
  • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào nội dung trên website Huntpro hoặc thông tin sẵn có từ trang web Huntpro mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Huntpro. Không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của Huntpro cho mục đích thương mại mà không được sự cho phép của chúng tôi.
  • Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang website Huntpro, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.
  • Sử dụng dịch vụ Huntpro cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có nội dung xấu theo nhận định của Huntpro.
  • Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào đang sử dụng trang Huntpro 

3.2 Quyền và trách nhiệm của Huntpro

1. Huntpro, trong quyền hạn của mình sẽ theo dõi và hỗ trợ hợp lý trong suốt quá trình tuyển dụng của các ứng viên và bảo mật thông tin tuyệt đối cho các bên.

2. Huntpro sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn cũng như không thiên vị bất kì Nhà tuyển dụngnào (Trừ trường hợp nhà tuyển dụng sử dụng gói dịch vụ đặc biệt). Tuy nhiên, Huntpro sẽ can thiệp để giải quyết tranh chấp giữa nhà tuyển dụng và chuyên viên nếu có tình huống phát sinh.

3. Huntpro không chịu trách nhiệm trước những lỗi hoặc phát sinh hoặc bất cứ bất tiện nào gây ra cho người sử dụng bởi bên thứ 3 không trực thuộc Huntpro (nhà cung cấp mạng cho người sử dụng, đường truyền, băng thông phía người sử dụng.v.v.).

4. Chúng tôi không thể bảo đảm trang web Huntpro.vn sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web Huntpro.vn không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác; việc truy cập của bạn vào trang web Huntpro.vn thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.

5. Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. Huntpro sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm này.

6. Huntpro được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web Huntpro, cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp Website mà không cần báo trước.

7. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng tác viên, trang web Huntpro bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Huntpro không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang web bên ngoài trang web Huntpro

8. Huntpro được quyền gửi và cập nhật thông tin về chính sách bán hàng, các tính năng, các quy định... của website tới người sử dụng thông qua các phương tiện email điện tử, tin nhắn sms, gọi điện thoại... và các phương tiện khác. 

4. Quy trình thanh toán

Nhà tuyển dụng thanh toán hai khoản bao gồm:

  • Phí thực hiện dịch vụ cho Huntpro
  • Thù lao dịch vụ cho bên cung cấp dịch vụ.

Quy định hình thức, chu kỳ, và thời hạn thanh toán sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng giữa hai bên kí kết

5. Quy trình tạo yêu cầu tuyển dụng

Bước 1: Truy cập https://huntpro.vn để đăng ký tài khoản và kích hoạt

Bước 2: Đăng nhập vào trang Huntpro

Bước 3: Tạo yêu cầu tuyển dụng và chờ duyệt

Bước 4: Tiếp nhận hồ sơ, tiến hành quy trình tuyển dụng

6. Quy tắc ứng xử

Khi tham gia hệ thống của Huntpro, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho người giới thiệu. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp hiểu nhầm hoặc bất khả kháng dẫn đến những tranh cãi không đem lại lợi ích cho người giới thiệu và Huntpro. Khi có vấn đề không hài lòng, thành viên tham gia hệ thống vui lòng giữ bình tĩnh, không sử dụng từ ngữ kích động, đe dọa ứng viên, khách hàng, hay đại diện của Huntpro, và không phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Tranh chấp: Các tranh chấp có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện thỏa thuận, trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đó không làm thỏa mãn cả hai bên, tranh chấp đó sẽ được mang ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Toà án là chung thẩm, hai bên có trách nhiệm thi hành. Án phí sẽ do bên thua kiện chịu.

Đây là các điều khoản bắt buộc chung, việc không tuân thủ các quy tắc giới thiệu và ứng xử trong bất kỳ thời điểm nào sẽ dẫn đến việc tài khoản của người giới thiệu (CTV) bị vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Huntpro mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng của các thành viên, do dó, nếu không hài lòng, các thành viên vui lòng góp ý, phản hồi trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc các thành viên quản lý của Huntpro.

Email: hi@huntpro.vn – Hotline: 0988 536 296.

Trân trọng!