Điều khoản Cộng tác viên tuyển dụng khi tham gia hoạt động trên Huntpro


Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của Huntpro.vn. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web Huntpro.vn của chúng tôi, bạn đã đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN LỰC X HUNTER Mã số thuế 0108594253 (gọi chung là “HUNTPRO”) cung cấp thông tin và phương thức để các Cộng tác viên tuyển dụng (CTV tuyển dụng) giới thiệu ứng viên cho doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng (Nhà tuyển dụng), nhưng không và cũng không có ý định cung cấp các dịch vụ tuyển dụng dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách là người điều khiển các cá nhân hay tổ chức tuyển dụng.

Huntpro thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện, bảo lưu quyền điều chỉnh Hợp đồng này hoặc các chính sách của Huntpro liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Huntpro cho là phù hợp. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi các Điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi đăng các Điều khoản đã sửa đổi đó (được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản này) hoặc khi bạn chấp nhận nếu chúng tôi yêu cầu bạn xác nhận qua email các Điều khoản đã sửa đổi (chẳng hạn như nút xác nhận hoặc đồng ý). 

1. Điều khoản thanh toán và bảo hành

Cộng tác viên tuyển dụng (CTV tuyển dụng) sẽ phụ trách tìm kiếm, giới thiệu hồ sơ, quy trình tuyển dụng sẽ do Nhà tuyển dụng triển khai và làm việc với ứng viên.

Mức hoa hồng được ghi rõ cho mỗi vị trí tuyển dụng trên Huntpro.

Thời gian chi trả hoa hồng tuyển dụng: Huntpro sẽ thanh toán hoa hồng tuyển dụng vào ngày 03 hàng tháng:

 • Ứng viên có trạng thái "hoàn thành 7 ngày" trong thời điể m 01 - 30 tháng trước đó sẽ được tính thanh toán hoa hồng
 • Tỷ lệ chi trả:
  • Huntpro thanh toán cho cộng tác viên 100% hoa hồng sau khi ứng viên đi làm có trạng thái "hoàn thành 7 ngày" tại công ty khách hàng (Không cần bảo hành nếu ứng viên nghỉ sau hoàn thành 7 ngày)
  • Phí tuyển dụng được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Cộng tác viên.
  • Trường hợp các vị trí chuyên viên, cấp cao có thể confirm lâu hơn do cần sự đánh giá về tính hiệu quả công việc
 • Lưu ý:
  • Không có giới hạn về số lượng ứng viên mà Cộng tác viên có thể giới thiệu.
  • Để duy trì tiêu chuẩn chất lượng của Huntpro, Huntpro có quyền xem hồ sơ và từ chối tiếp nhận các hồ sơ không đạt yêu cầu.
  • CTV nộp hồ sơ của mình để ứng tuyển vào job sẽ được chi trả 70% hoa hồng nếu hồ sơ có trạng thái "hoàn thành 7 ngày" 

2. Bảo mật thông tin

Bạn đồng ý và cho phép Huntpro sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các Mục đích và theo phương thức như được xác định dưới đây.

Vì mục đích của Hợp đồng này, ''Thông tin Cá nhân'' có nghĩa là thông tin về bạn mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, các thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, giới tính, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về bạn mà bạn đã cung cấp cho Huntpro trong các mẫu đơn đăng ký, đơn đề nghị hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Huntpro tại từng thời điểm.

Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của bạn là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho Huntpro Thông tin Cá nhân của bạn, yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn có thể không hoàn tất và Huntpro sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các Mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Huntpro không thể cho phép bạn sử dụng Dịch vụ.

Huntpro có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho việc kinh doanh và các hoạt động của Huntpro, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây (“Mục đích”):

Để thực hiện các nghĩa vụ của Huntpro đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với bạn;Để cung cấp cho bạn Dịch vụ theo Các Điều khoản này; Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn theo Các Điều khoản này;Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Các Điều khoản này; Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Các Điều khoản này; Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ việc kiểm tra nào có thể được yêu cầu theo Các Điều khoản này; Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ bạn; Để trao đổi với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây; Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu; Để Huntpro thực hiện các nghĩa vụ của Huntpro theo pháp luật;Để gửi cho bạn các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Huntpro, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ của Huntpro; Để thông báo và mời bạn tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Huntpro, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức của Huntpro; Nếu bạn không đồng ý cho Huntpro sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Huntpro qua địa chỉ thư điện tử hi@huntpro.vn.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu bạn muốn hủy bỏ tài khoản của bạn, xin vui lòng cập nhật thông tin của bạn trên hệ thống.

3. Trách nhiệm và quyền hạn

3.1 Quyền và trách nhiệm của Cộng tác viên tuyển dụng

Cộng tác viên có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website.

Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Cộng tác viên có trách nhiệm phản hồi thông tin thắc mắc (nếu có) về trạng thái hồ sơ bị loại của ứng viên (Hồ sơ không đạt/Hồ sơ không xác nhận phỏng vấn) với Huntpro tối đa trong thời gian 24h - 48h để được đảm bảo quyền lợi.

(Không áp dụng trong trường hợp job đã dừng tuyển)

Cộng tác viên đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

 • Đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.
 • Đăng tài liệu theo cách thức có thể xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm đến sự bảo mật, danh tiếng, hoặc quyền cá nhân của người khác
 • Đăng bất cứ thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không đầy đủ, giả mạo hoặc không chính xác, không phải là hồ sơ chính xác.
 • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập hay nội dung, dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại trang web Huntpro.vn.
 • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào nội dung trên website Huntpro hoặc thông tin sẵn có từ trang web Huntpro mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Huntpro. Không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của Huntpro cho mục đích thương mại mà không được sự cho phép của chúng tôi.
 • Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang website Huntpro, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.
 • Sử dụng dịch vụ Huntpro cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có nội dung xấu theo nhận định của Huntpro.
 • Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào đang sử dụng trang Huntpro .

3.2 Quyền và trách nhiệm của Huntpro

1. Huntpro, trong quyền hạn của mình sẽ theo dõi và hỗ trợ hợp lý trong suốt quá trình tuyển dụng của các ứng viên và bảo mật thông tin tuyệt đối cho các bên.

2. Huntpro sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn cũng như không thiên vị bất kì Cộng tác viên hoặc Ứng viên nào (Trừ trường hợp nhà tuyển dụng sử dụng gói dịch vụ đặc biệt). Huntpro cũng sẽ không tham gia vào nền tảng để cạnh tranh với các Cộng tác viên. Tuy nhiên, Huntpro sẽ can thiệp để giải quyết tranh chấp giữa nhà tuyển dụng và chuyên viên nếu có tình huống phát sinh.

3. Huntpro sẽ không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp liên quan đến việc bạn chưa xoá thông tin liên hệ của ứng viên trong hồ sơ đăng tải lên hệ thống Huntpro. Đồng thời không chịu trách nhiệm nếu bạn gửi thông tin thắc mắc quá hạn thời gian hoặc không gửi khi có phát sinh trường hợp về trạng thái hồ sơ bị loại (Hồ sơ không đạt/Hồ sơ không xác nhận phỏng vấn)

4. Hồ sơ ứng viên được Cộng tác viên giới thiệu thông qua Huntpro sẽ được thông báo đến ứng viên và cần sự cho phép của họ trước khi được chuyển qua Huntpro. Nếu Huntpro nhận được thông báo từ ứng viên là họ chưa từng cho phép bạn đại diện cho họ, Huntpro sẽ có quyền dừng tất cả các hoạt động của bạn trên hệ thống để đảm bảo quyền riêng tư cho mọi cá nhân.

5. Huntpro không chịu trách nhiệm trước những lỗi hoặc phát sinh hoặc bất cứ bất tiện nào gây ra cho người sử dụng bởi bên thứ 3 không trực thuộc Huntpro (nhà cung cấp mạng cho người sử dụng, đường truyền, băng thông phía người sử dụng.v.v.).

6. Chúng tôi không thể bảo đảm trang web Huntpro.vn sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web Huntpro.vn không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác; việc truy cập của bạn vào trang web Huntpro.vn thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.

7. Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. Huntpro sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm này.

8. Huntpro được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web Huntpro, cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp Website mà không cần báo trước.

9. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng tác viên, trang web Huntpro bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Huntpro không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang web bên ngoài trang web Huntpro

10. Huntpro được quyền gửi và cập nhật thông tin về chính sách bán hàng, các tính năng, các quy định... của website tới người sử dụng thông qua các phương tiện email điện tử, tin nhắn sms, gọi điện thoại... và các phương tiện khác.  

4. Quy trình giới thiệu ứng viên

Bước 1: Tạo tài khoản giới thiệu (CTV tuyển dụng) trên hệ thống của Huntpro. Cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác. 

Bước 2: Giới thiệu ứng viên phù hợp cho Nhà tuyển dụng

Bước 3: Theo dõi kết quả quả tuyển dụng trên hệ thống

-> Quy trình làm việc cho Nhà tuyển xử lý, Cộng tác viên tuyển dụng chỉ cần giới thiệu ứng viên

Bước 4: Thành công và nhận hoa hồng vào tài khoản

5. Quy tắc ứng xử

Khi tham gia hệ thống của Huntpro, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho người giới thiệu. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp hiểu nhầm hoặc bất khả kháng dẫn đến những tranh cãi không đem lại lợi ích cho người giới thiệu và Huntpro. Khi có vấn đề không hài lòng, thành viên tham gia hệ thống vui lòng giữ bình tĩnh, không sử dụng từ ngữ kích động, đe dọa ứng viên, khách hàng, hay đại diện của Huntpro, và không phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Tranh chấp: Các tranh chấp có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện thỏa thuận, trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đó không làm thỏa mãn cả hai bên, tranh chấp đó sẽ được mang ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Toà án là chung thẩm, hai bên có trách nhiệm thi hành. Án phí sẽ do bên thua kiện chịu.

Đây là các điều khoản bắt buộc chung, việc không tuân thủ các quy tắc giới thiệu và ứng xử trong bất kỳ thời điểm nào sẽ dẫn đến việc tài khoản của người giới thiệu (CTV) bị vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Huntpro mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng của các thành viên, do dó, nếu không hài lòng, các thành viên vui lòng góp ý, phản hồi trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc các thành viên quản lý của Huntpro.

5. Câu hỏi thường gặp

Để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết vui lòng xem câu hỏi thường gặp tại đây 

Email: ketoan.xhunter@gmail.com – Hotline: 0988 536 296. | mmohot.com 

Trân trọng!