THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÀNH CÔNG PHIÊN BẢN 2.6

1060 lượt xem

30/09/2021

Một số cập nhật trong phiên bản lần này:

  1. Thêm phần xem trước CV trước khi tạo hồ sơ ở button tạo hồ sơ và button tạo hồ sơ trong button giới thiệu hồ sơ (dashboard)
  2. Thêm thông báo trạng thái hồ sơ bị loại vì "HỒ SƠ TRÙNG
  3. Vá lỗi, cải thiện hiệu suất hệ thống

Đăng nhập: https://huntpro.vn/dashboard 

Tuyển dụng nhân sự chất lượng và nhanh chóng cùng Huntpro

Đăng tuyển ngay