THÔNG BÁO UPDATE THÀNH CÔNG PHIÊN BẢN 2.7 !

915 lượt xem

05/07/2022

Huntpro xin thông báo phiên bản mới được cập nhật với tính năng sau:

1) MỚI: Hiển thị số lượng "CV đang xử lý" được tính khi CTV Huntpro giới thiệu CV vào job.

CŨ: "CV đang xử lý" chỉ được hiển thị khi hồ sơ được duyệt "Trạng thái đạt"

2) Ổn định hiệu năng, cải thiện hiệu suất hệ thống

Trân trọng, 

Tuyển dụng nhân sự chất lượng và nhanh chóng cùng Huntpro

Đăng tuyển ngay