THÔNG BÁO UPDATE THÀNH CÔNG PHIÊN BẢN 2.5 !

1059 lượt xem

31/08/2021

Huntpro thông báo cập nhật phiên bản mới 2.5 như sau:

  1. Bổ sung thông báo trạng thái: "Hồ sơ không đạt, Không đi làm, Phóng vấn trượt, Xem xét phỏng vấn, Không xác nhận đi làm, Không hoàn thành 7 ngày " icon thông báo (Góc phải trên cùng màn hình)
  2. Khi click vào thông báo sẽ trực tiếp chuyển tiếp tới trạng thái hồ sơ
  3. Thêm lọc trạng thái job "Đang tuyển""Tạm dừng"
  4. Sửa lỗi một số chức năng
  5. Thay đổi giao diện một số chức năng
  6. Ổn định hiệu năng, cải thiện hiệu suất hệ thống 

Huntpro

(31/08/2021)

Tuyển dụng nhân sự chất lượng và nhanh chóng cùng Huntpro

Đăng tuyển ngay